Cơ chế giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên sàn giao dịch

 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website TMĐT của mình.

Bộ phận tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng:

–           Bộ phận Customer Service

–           Email: vnhaportal@gmail.com

Thông tin khiếu nại của khách hàng sẽ được VNHA.VN tiến hành xác minh và giải quyết khiếu nại trong vòng 07 ngày làm việc.

 • Tranh chấp giữa thương nhân, tổ chức, cá nhân bán với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ không được lợi dụng các ưu thế của mình trên môi trường điện tử để đơn phương giải quyết những vấn đề tranh chấp khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.
 • Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.
 • Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website VNHA.VN :

–           Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên web để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

–           Trong quá trình giao dịch, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình đặt hàng, xác nhận thông tin vé hoặc thanh toán. Khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ khách hàng để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

–           Khi có bất kì tranh chấp nào khác phát sinh trong quá trình giao dịch trên website và các bên có liên quan như thương nhân cung cấp dịch vụ, ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ cử đại diện tham gia vào quá trình giải quyết.

–           Khi có bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng, vui lòng thông báo cho website VNHA.VN để VNHA.VN tiến hành xác minh và giải quyết các khiếu nại trong thời gian 07 ngày.

–           Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 • Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của VNHA.VN và thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1:Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: info@vnha.vn
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của VNHA.VN sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên VNHA.VN có những biện pháp cụ thể hộ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
  • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của VNHA.VN thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật